شبکه های غیراخلاقی تلگرام مسدود شد

شبکه های غیراخلاقی تلگرام مسدود شد
دولت بهار: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام قیمت های اینترنت و تلفن ثابت را گمانه زنی دانست و گفت: امیدواریم تا پایان خرداد ماه خبر خوشی را در این زمینه به کاربران نهایی بدهیم.

شبکه های غیراخلاقی تلگرام مسدود شد

دولت بهار: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام قیمت های اینترنت و تلفن ثابت را گمانه زنی دانست و گفت: امیدواریم تا پایان خرداد ماه خبر خوشی را در این زمینه به کاربران نهایی بدهیم.
شبکه های غیراخلاقی تلگرام مسدود شد

بک لینک رنک 4

wolrd press news