شبکه های اجتماعی ظرفیت خوبی برای تشکیل شبکه فعالان اندیشه اسلامی است

شبکه های اجتماعی ظرفیت خوبی برای تشکیل شبکه فعالان اندیشه اسلامی است
قم- ایرنا – مدیرکل فرهنگی جامعه المصطفی العالمیه گفت: شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام و واتس آپ ظرفیت های خوبی برای تشکیل شبکه فعالان اندیشه اسلامی در گستره جهانی محسوب می شوند.

شبکه های اجتماعی ظرفیت خوبی برای تشکیل شبکه فعالان اندیشه اسلامی است

قم- ایرنا – مدیرکل فرهنگی جامعه المصطفی العالمیه گفت: شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام و واتس آپ ظرفیت های خوبی برای تشکیل شبکه فعالان اندیشه اسلامی در گستره جهانی محسوب می شوند.
شبکه های اجتماعی ظرفیت خوبی برای تشکیل شبکه فعالان اندیشه اسلامی است

موزیک سرا