شایعه ای که تایید نشد/ خبر فیلتر تلگرام و پیام رسان های موبایلی در شب انتخابات، قدیمی است!

معاون دادستان کل کشور گفت: خبر صدور دستور فیلتر برخی از پیام رسان های موبایلی مربوط به یکسال و نیم گذشته است.

دانلود ها پلاس

باران دانلود