شاه مازندران دستگیر شد

به گزارش وکیل ملت ؛ یکی از اراذل و اوباش مازندرانی که موجب رعب و وحشت شهروندان استان های شمالی کشور شده بود توسط ماموران پلیس دستگیر شد.
به گفته علی مرادی دادستان بابل این فرد با ایجاد رعب و وحشت موجب ناامنی مردم در منطقه شده است که دستگاه قضا برخورد بدون مسامحه با وی را در دستور کار دارد. وی افزود: جرم این اراذل و اوباش محاربه است. گفتنی است؛ چندی پیش در کانال های تلگرام فیلمی از قدرت نمایی اراذل و اوباش شمال کشور تولید و پخش می شود که حکایت از خصومت شخصی افراد شرور و سابقه دار می دهد که با زبان …

world press news

دانلود فیلم خارجی