سید احمد خاتمی ضد فتنه بود و هست و بعد از این هم خواهد بود/لجن پراکنان کانال های تلگرام ،کام مردم را تلخ می کنند

آیت الله خاتمی بیان کرد:اگر تندروی این است که این افراد از مواضعشان کوتاه نمی آیند درست گفته اند و اگر مقصودشان این است سید احمد خاتمی ضد فتنه بود و هست و بعد از این هم خواهد بود به صراحت می گویم که فرهنگ من بسیجی است فرهنگ بسیجی را فرهنگ حیات این ملت می دانم و در این خط می مانم. 1 بازدید | | نویسنده : مدیر

تکنولوژی جدید

پرشین موزیک