سوء استفاده تلگرامی یک نوجوان از عنوان پلیس

یک نوجوان مشهدی که با سوء استفاده و جعل عنوان یگان ویژه ‘نوپو’ اقدام به ایجاد کانالی در شبکه مجازی تلگرام کرده بود دستگیر شد.

مد روز

استخدام ایران