سفر بازیگر زن آمریکایی به تهران برای عمل بینی۲۹ نظر

سفر بازیگر زن آمریکایی به تهران برای عمل بینی۲۹ نظر
روزنامه اعتماد نوشت: خبر سفر بازیگر فیلم های خاص امریکایی به ایران در شبکه های اجتماعی جنجال به پا کرد.
کندی چارمز با انتشار تصویری از خود اعلام کرده بود که برای جراحی بینی خود به تهران سفر کرده است.
همین خبر که خیلی زود در شبکه های اجتماعی ایرانی دست به دست شد سبب شد تا کاربران ایرانی هم به صفحه این بازیگر هجوم ببرند و هم حضور او در تهران را دستمایه شوخی ها و طنزهایی کنند که در دو روز گذشته بارها در تلگرام و سایر شبکه های مجازی بازنشر پیدا کرد.

سفر بازیگر زن آمریکایی به تهران برای عمل بینی۲۹ نظر

روزنامه اعتماد نوشت: خبر سفر بازیگر فیلم های خاص امریکایی به ایران در شبکه های اجتماعی جنجال به پا کرد.
کندی چارمز با انتشار تصویری از خود اعلام کرده بود که برای جراحی بینی خود به تهران سفر کرده است.
همین خبر که خیلی زود در شبکه های اجتماعی ایرانی دست به دست شد سبب شد تا کاربران ایرانی هم به صفحه این بازیگر هجوم ببرند و هم حضور او در تهران را دستمایه شوخی ها و طنزهایی کنند که در دو روز گذشته بارها در تلگرام و سایر شبکه های مجازی بازنشر پیدا کرد.
سفر بازیگر زن آمریکایی به تهران برای عمل بینی۲۹ نظر

خبرهای داغ