سرریز شدن گدازه آتش فشان هاوایی به اقیانوس آرام+عکس

سرریز شدن گدازه آتش فشان هاوایی به اقیانوس آرام+عکس
رکنا: مواد مذاب آتش فشان کیلوئه آ داخل اقیانوس آرام می ریزد که تصویر آن را در زیر مشاهده می کنید.
آتش فشان کیلوئه آ در شمال شرقی مولوکاوی در پرتگاهی به بلندای 1٬150 متر از سطح دریا قرار دارد که از بلندترین پرتگاه های جهان محسوب می شود. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
آخرین خبر های حاشیه ای المپیک 2016 ریو در رکنا.
برای دیدن حوادث روز کلیک کنید.

سرریز شدن گدازه آتش فشان هاوایی به اقیانوس آرام+عکس

رکنا: مواد مذاب آتش فشان کیلوئه آ داخل اقیانوس آرام می ریزد که تصویر آن را در زیر مشاهده می کنید.
آتش فشان کیلوئه آ در شمال شرقی مولوکاوی در پرتگاهی به بلندای 1٬150 متر از سطح دریا قرار دارد که از بلندترین پرتگاه های جهان محسوب می شود. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
آخرین خبر های حاشیه ای المپیک 2016 ریو در رکنا.
برای دیدن حوادث روز کلیک کنید.
سرریز شدن گدازه آتش فشان هاوایی به اقیانوس آرام+عکس

مد روز