رونمایی از خدمتی متفاوت در بانک آینده؛ سامانه تلگرام مشتریان

رونمایی از خدمتی متفاوت در بانک آینده؛ سامانه تلگرام مشتریان
به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار »، این سامانه؛ یک بات تلگرامی است که به منظور ارائه خدمات بانکی و انجام برخی اطلاع رسانی ها به مشتریان بانک آینده، پیاده سازی شده است. خدماتی از قبیل: عملیات حساب (دریافت موجودی، دریافت صورت حساب، خرید شارژ، اطلاعات تسهیلات، دریافت شماره شبا)، پیشخوان مجازی، باشگاه مشتریان، عملیات دوره ای حساب، یافتن نزدیک ترین شعبه بانک آینده و …. از طریق این سامانه، قابل دریافت می باشد.
مشتریان می توانند؛ از طریق لینک زیر و یا اسکن تصویر بارکد با دوربین تلفن همراه خود، به این …

رونمایی از خدمتی متفاوت در بانک آینده؛ سامانه تلگرام مشتریان

به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار »، این سامانه؛ یک بات تلگرامی است که به منظور ارائه خدمات بانکی و انجام برخی اطلاع رسانی ها به مشتریان بانک آینده، پیاده سازی شده است. خدماتی از قبیل: عملیات حساب (دریافت موجودی، دریافت صورت حساب، خرید شارژ، اطلاعات تسهیلات، دریافت شماره شبا)، پیشخوان مجازی، باشگاه مشتریان، عملیات دوره ای حساب، یافتن نزدیک ترین شعبه بانک آینده و …. از طریق این سامانه، قابل دریافت می باشد.
مشتریان می توانند؛ از طریق لینک زیر و یا اسکن تصویر بارکد با دوربین تلفن همراه خود، به این …
رونمایی از خدمتی متفاوت در بانک آینده؛ سامانه تلگرام مشتریان

استخدام