روش عجیب مرد جوان برای ازدواج نکردن همسر سابقش

روش عجیب مرد جوان برای ازدواج نکردن همسر سابقش
مازندمجلس: مردی جوان که با انتشار مطالب کذب در شبکه اجتماعی تلگرام برای همسر سابقش مزاحمت ایجاد کرده بود توسط پلیس فتا خراسان رضوی شناسایی و دستگیر شد.

روش عجیب مرد جوان برای ازدواج نکردن همسر سابقش

مازندمجلس: مردی جوان که با انتشار مطالب کذب در شبکه اجتماعی تلگرام برای همسر سابقش مزاحمت ایجاد کرده بود توسط پلیس فتا خراسان رضوی شناسایی و دستگیر شد.
روش عجیب مرد جوان برای ازدواج نکردن همسر سابقش

خبرگذاری خوزستان