روایت توکلی از رقابتش با آیت الله هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری سال 72

روایت توکلی از رقابتش با آیت الله هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری سال 72
احمد توکلی در کانال تلگرامی خود روایتی از انتخابات ریاست جمهوری سال 72 و کاندیداتوری اش برای پست ریاست جمهوری را منتشر کرده است.
صدای ایران – به گزارش خبرآنلاین، وی در کانال تلگرام خود نوشت: 
ساعت دو ظهر روزی که قرار بود شبش نطق دوم من از تلویزیون پخش شود، آقای محمد هاشمی فکسی به ستاد من فرستاد که در آن نوشته شده بود نطق انتخاباتی شما حاوی مطالب غیرقانونی و خلاف مصالح ملی است و صداسیما از پخش این نطق معذور است.
در برابر اقدام غیرقانونی رئیس صداوسیما ابتدا به آقای ناطق نوری رئیس مجلس چهارم متوسل …

روایت توکلی از رقابتش با آیت الله هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری سال 72

احمد توکلی در کانال تلگرامی خود روایتی از انتخابات ریاست جمهوری سال 72 و کاندیداتوری اش برای پست ریاست جمهوری را منتشر کرده است.
صدای ایران – به گزارش خبرآنلاین، وی در کانال تلگرام خود نوشت: 
ساعت دو ظهر روزی که قرار بود شبش نطق دوم من از تلویزیون پخش شود، آقای محمد هاشمی فکسی به ستاد من فرستاد که در آن نوشته شده بود نطق انتخاباتی شما حاوی مطالب غیرقانونی و خلاف مصالح ملی است و صداسیما از پخش این نطق معذور است.
در برابر اقدام غیرقانونی رئیس صداوسیما ابتدا به آقای ناطق نوری رئیس مجلس چهارم متوسل …
روایت توکلی از رقابتش با آیت الله هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری سال 72

اس ام اس جدید