روایتی از نزاع قدرت نرم نظام در تقابل با پروژه تغییر ساختار

اندیمشک جوان ؛ اکنون دیگر در این گزاره تردیدی نیست که ” غایت مطلوب غرب در برجام ؛تغییر ماهیت ، هویت و ساختار نظام ایران بوده است ” . محمد عبداللهی، کارشناس مسائل سیاسی در کانال تلگرام خود (mohammadabdollahi_1394) نوشت:اکنون دیگر در این گزاره تردیدی نیست که ” غایت مطلوب غرب در برجام ؛تغییر ماهیت […]

عکس های داغ جدید

آگهی استخدام