رقابت کاری به خصومت شخصی در تلگرام منجر شد

رقابت کاری به خصومت شخصی در تلگرام منجر شد
فردی که با راه اندازی گروهی در شبکه اجتماعی تلگرام اقدام به درج مطالبی کذب علیه همکار خود نموده بود توسط کارآگاهان سایبری پلیس فتا شهرستان بابل شناسایی و دستگیر شد.

رقابت کاری به خصومت شخصی در تلگرام منجر شد

فردی که با راه اندازی گروهی در شبکه اجتماعی تلگرام اقدام به درج مطالبی کذب علیه همکار خود نموده بود توسط کارآگاهان سایبری پلیس فتا شهرستان بابل شناسایی و دستگیر شد.
رقابت کاری به خصومت شخصی در تلگرام منجر شد

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی