رفع نگرانی از اشتراک اطلاعات مشترکان بین 3 اپراتور/ تصمیم گیری درباره تلگرام با شورای عالی فضای مجازی

رفع نگرانی از اشتراک اطلاعات مشترکان بین 3 اپراتور/ تصمیم گیری درباره تلگرام با شورای عالی فضای مجازی
بسیج پرس – وزیر ارتباطات درباره حفظ اطلاعات مشترکان موبایل پس از به اشتراک گذاری دیتابیس مشترکان بین سه اپراتور در طرح ترابرد پذیری، اخبار ضد و نقیض درباره فعالیت مسترکارت در ایران و ادامه حضور تلگرام در ایران شفاف سازی کرد.

رفع نگرانی از اشتراک اطلاعات مشترکان بین 3 اپراتور/ تصمیم گیری درباره تلگرام با شورای عالی فضای مجازی

بسیج پرس – وزیر ارتباطات درباره حفظ اطلاعات مشترکان موبایل پس از به اشتراک گذاری دیتابیس مشترکان بین سه اپراتور در طرح ترابرد پذیری، اخبار ضد و نقیض درباره فعالیت مسترکارت در ایران و ادامه حضور تلگرام در ایران شفاف سازی کرد.
رفع نگرانی از اشتراک اطلاعات مشترکان بین 3 اپراتور/ تصمیم گیری درباره تلگرام با شورای عالی فضای مجازی

استخدام آموزش و پرورش