رد ادعای انتقال سرورهای تلگرام به ایران

رد ادعای انتقال سرورهای تلگرام به ایران
به گزارش واحد فناوری اطلاعات سایبربان؛ پاول دوروف با ابراز تعجب از اخبار منتشرشده در ایران اعلام کرد نه شرکت افرانت را می شناسد و نه درباره خبر انتقال سرور به ایران چیزی می داند !
مؤسس تلگرام در 2 پست جداگانه در پاسخ به کاربران ایرانی اعلام کرد شرکت افرانت را نمی شناسد. وی همچنین از انتشار چنین اخباری در ایران ابراز بی اطلاعی کرد .
این در حالی است که دیروز برخی رسانه های رسمی در اقدامی غیرحرفه ای با انتشار اخبار راه اندازی سرور ابری خصوصی در شرکت افرانت، آن را مقدمه ورود تلگرام به ایران اعلام کرده بودند .

رد ادعای انتقال سرورهای تلگرام به ایران

به گزارش واحد فناوری اطلاعات سایبربان؛ پاول دوروف با ابراز تعجب از اخبار منتشرشده در ایران اعلام کرد نه شرکت افرانت را می شناسد و نه درباره خبر انتقال سرور به ایران چیزی می داند !
مؤسس تلگرام در 2 پست جداگانه در پاسخ به کاربران ایرانی اعلام کرد شرکت افرانت را نمی شناسد. وی همچنین از انتشار چنین اخباری در ایران ابراز بی اطلاعی کرد .
این در حالی است که دیروز برخی رسانه های رسمی در اقدامی غیرحرفه ای با انتشار اخبار راه اندازی سرور ابری خصوصی در شرکت افرانت، آن را مقدمه ورود تلگرام به ایران اعلام کرده بودند .
رد ادعای انتقال سرورهای تلگرام به ایران

آهنگ جدید