رجزخوانی اوباش گلستان برای اشرار مازندران + عکس

چهار شرور گلستانی که با انتشار فیلم هایی در تلگرام برای اشرار تلگرامی مازندران رجز خوانی کرده بودند، در شهرستان بندرگز دستگیر شدند.

استخدام

خرم خبر