راه اندازی کانال رسمی تلگرام و اینستاگرام بانک سینا

راه اندازی کانال رسمی تلگرام و اینستاگرام بانک سینا
با هدف بهره گیری از قابلیت ها و ظرفیت شبکه های اجتماعی برای ارتباط بهتر با هموطنان و معرفی سریع و بهینه خدمات، کانال رسمی بانک سینا در تلگرام و صفحه این بانک در اینستاگرام راه اندازی شد.

راه اندازی کانال رسمی تلگرام و اینستاگرام بانک سینا

با هدف بهره گیری از قابلیت ها و ظرفیت شبکه های اجتماعی برای ارتباط بهتر با هموطنان و معرفی سریع و بهینه خدمات، کانال رسمی بانک سینا در تلگرام و صفحه این بانک در اینستاگرام راه اندازی شد.
راه اندازی کانال رسمی تلگرام و اینستاگرام بانک سینا

کرمان نیوز