راهکاری برای فعالسازی تلگرام در صورت فراموشی رمز دوم

راهکاری برای فعالسازی تلگرام در صورت فراموشی رمز دوم
خبرنامه دانشجویان ایران:  یکی از روش های بسیار مناسب برای جلوگیری از دسترسی افراد غیرمجاز به حساب کاربری تلگرام، اختصاص رمز دوم به منظور فعال سازی قابلیت تائید هویت دومرحله ای هنگام نصب تلگرام روی دستگاه های مختلف است.
به گزارش سرویس فناوری اطلاعات « خبرنامه دانشجویان ایران »؛ به کمک این قابلیت علاوه بر کد فعال سازی که به صورت پیامی روی تلگرام یا تلفن همراه ارسال می شود، نیازمند وارد کردن رمز دوم نیز برای فعال سازی کامل تلگرام روی دستگاه جدید خواهید بود. در مراحل اختصاص این رمز نیز می توانید …

راهکاری برای فعالسازی تلگرام در صورت فراموشی رمز دوم

خبرنامه دانشجویان ایران:  یکی از روش های بسیار مناسب برای جلوگیری از دسترسی افراد غیرمجاز به حساب کاربری تلگرام، اختصاص رمز دوم به منظور فعال سازی قابلیت تائید هویت دومرحله ای هنگام نصب تلگرام روی دستگاه های مختلف است.
به گزارش سرویس فناوری اطلاعات « خبرنامه دانشجویان ایران »؛ به کمک این قابلیت علاوه بر کد فعال سازی که به صورت پیامی روی تلگرام یا تلفن همراه ارسال می شود، نیازمند وارد کردن رمز دوم نیز برای فعال سازی کامل تلگرام روی دستگاه جدید خواهید بود. در مراحل اختصاص این رمز نیز می توانید …
راهکاری برای فعالسازی تلگرام در صورت فراموشی رمز دوم

خبر دانشجویی

موبایل دوستان