رئیس پلیس فتا: ایرانی ها از تلگرام استفاده نکنند

رئیس پلیس فتا: ایرانی ها از تلگرام استفاده نکنند
به هموطنان توصیه می کنیم از تلگرام استفاده نکنند چرا که اطلاعات بارگذاری شده در این سرور توسط بیگانگان مورد سوء استفاده قرار می گیرد.

رئیس پلیس فتا: ایرانی ها از تلگرام استفاده نکنند

به هموطنان توصیه می کنیم از تلگرام استفاده نکنند چرا که اطلاعات بارگذاری شده در این سرور توسط بیگانگان مورد سوء استفاده قرار می گیرد.
رئیس پلیس فتا: ایرانی ها از تلگرام استفاده نکنند

خرید بک لینک رنک 5

افق