رئیس پلیس فتای استان بوشهر: شناسایی عامل انتشار تصاویر مبتذل در تلگرام

نواجنوب:سرهنگ پورسعید ادامه داد: در تحقیقات گسترده انجام شده توسط کارشناسان پلیس فتای استان بوشهر، عامل انتشار شناسایی و ضمن هماهنگی با مقام قضایی به این پلیس انتقال داده شد.

عکس های داغ جدید

ماشین های جدید