دوستی تلگرامی با زن قلابی ۶۰ میلیون آب خورد

دوستی تلگرامی با زن قلابی ۶۰ میلیون آب خورد
به گزارش آوینی نیوز ، چندی قبل مرد جوانی با تسلیم شکایت به دادسرا مدعی شد ازسوی یک تبهکار اینترنتی هدف کلاهبرداری قرار گرفته است.
وی گفت: ازحدود یک سال قبل در شبکه تلگرام با فردی کلاهبردار آشنا شدم. او عکسی از یک زن جوان زیبا منتشرکرده بود و خود را یک بانوی آماده ازدواج معرفی کرد.
بعدهم به هم قول ازدواج دادیم. من که با دیدن عکس این زن فکر می کردم همسر ایده آل خود را پیدا کرده ام بدون اینکه در این مدت حتی یک بار او را ببینم به عناوین مختلف ۶۰۰ میلیون ریال طی چند مرحله به حسابش واریز کردم.
اما در …

دوستی تلگرامی با زن قلابی ۶۰ میلیون آب خورد

به گزارش آوینی نیوز ، چندی قبل مرد جوانی با تسلیم شکایت به دادسرا مدعی شد ازسوی یک تبهکار اینترنتی هدف کلاهبرداری قرار گرفته است.
وی گفت: ازحدود یک سال قبل در شبکه تلگرام با فردی کلاهبردار آشنا شدم. او عکسی از یک زن جوان زیبا منتشرکرده بود و خود را یک بانوی آماده ازدواج معرفی کرد.
بعدهم به هم قول ازدواج دادیم. من که با دیدن عکس این زن فکر می کردم همسر ایده آل خود را پیدا کرده ام بدون اینکه در این مدت حتی یک بار او را ببینم به عناوین مختلف ۶۰۰ میلیون ریال طی چند مرحله به حسابش واریز کردم.
اما در …
دوستی تلگرامی با زن قلابی ۶۰ میلیون آب خورد

استخدام