*دنبال فیلتر کردن تلگرام نیستیم/ برای مقابله با تلگرام باید شبکه های داخلی را تقویت کنیم

دبیر شورای عالی فضای مجازی با ابراز تأسف از ورود دیرهنگام به فضای مجازی، گفت: در این فضا تنها هستیم؛ چراکه دیر و انفعالی شروع کردیم، بیشتر پیرو و واردکننده بودیم و حتی وقتی تحت فشار قرار گرفتیم، راه عقلانی دیگری به جز فیلترینگ به ذهن مان نرسید.

روزنامه قانون

ترانه