دستگیری کلاهبردار تلگرامی در اصفهان

دستگیری کلاهبردار تلگرامی در اصفهان
یزدفردا”سرویس اجتماعی “حوادث”خبرهای پلیس فتای کشور” فردی که با معرفی خود به عنوان نماینده فروش یک شرکت توانسته بود در شبکه اجتماعی تلگرام از شهروندی مبلغ 100 میلیون ریال کلاهبرداری کند در عملیات ماموران پلیس فتا استان اصفهان شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش  واحد دریافت خبر پایگاه خبری یزدفردا” ،در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتای استان اصفهان و اعلام شکایتی مبنی بر اینکه فردی با فریب او در تلگرام مبلغ 100 میلیون ریال از وی کلاهبرداری نموده ،بررسی موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.
فرد …

دستگیری کلاهبردار تلگرامی در اصفهان

یزدفردا”سرویس اجتماعی “حوادث”خبرهای پلیس فتای کشور” فردی که با معرفی خود به عنوان نماینده فروش یک شرکت توانسته بود در شبکه اجتماعی تلگرام از شهروندی مبلغ 100 میلیون ریال کلاهبرداری کند در عملیات ماموران پلیس فتا استان اصفهان شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش  واحد دریافت خبر پایگاه خبری یزدفردا” ،در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتای استان اصفهان و اعلام شکایتی مبنی بر اینکه فردی با فریب او در تلگرام مبلغ 100 میلیون ریال از وی کلاهبرداری نموده ،بررسی موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.
فرد …
دستگیری کلاهبردار تلگرامی در اصفهان

wolrd press news