دستگیری ادمین کانال جعلی 180 هزار نفری

یک نوجوان مشهدی که با سوءاستفاده و جعل عنوان یگان ویژه «نوپو» اقدام به ایجاد کانالی در شبکه مجازی تلگرام کرده بود دستگیر شد.

اندروید

دانلود موزیک