در حاشیه ماندن مردم، بی توجهی به قرآن/استقبال بی نظیر مردم از مسابقات قرآن/معرفی ویژه برنامه های رمضانی موسسات/ آشنایی با کانال های تلگرام موسسات قرآنی و…

در حاشیه ماندن مردم، بی توجهی به قرآن/استقبال بی نظیر مردم از مسابقات قرآن/معرفی ویژه برنامه های رمضانی موسسات/ آشنایی با کانال های تلگرام موسسات قرآنی و…
سی و نهمین شماره از خبرنامه اتقان، در پنجمین سال انتشار خود، در راستای پیگیری مطالبات رهبر معظم انقلاب و انعکاس فعالیت ها و اخبار اتحادیه تشکل های قرآن و عترت و مؤسسات مردم نهاد قرآنی سراسر کشور، در خرداد ماه 95 و همزمان با رمضان المبارک 1437 منتشر شد.

در حاشیه ماندن مردم، بی توجهی به قرآن/استقبال بی نظیر مردم از مسابقات قرآن/معرفی ویژه برنامه های رمضانی موسسات/ آشنایی با کانال های تلگرام موسسات قرآنی و…

سی و نهمین شماره از خبرنامه اتقان، در پنجمین سال انتشار خود، در راستای پیگیری مطالبات رهبر معظم انقلاب و انعکاس فعالیت ها و اخبار اتحادیه تشکل های قرآن و عترت و مؤسسات مردم نهاد قرآنی سراسر کشور، در خرداد ماه 95 و همزمان با رمضان المبارک 1437 منتشر شد.
در حاشیه ماندن مردم، بی توجهی به قرآن/استقبال بی نظیر مردم از مسابقات قرآن/معرفی ویژه برنامه های رمضانی موسسات/ آشنایی با کانال های تلگرام موسسات قرآنی و…

باران دانلود