درباره شکایت کانون وکلا از یک وکیل به خاطر اظهاراتش در تلگرام

درباره شکایت کانون وکلا از یک وکیل به خاطر اظهاراتش در تلگرام
وکیل ملت: حمید توسلی جوایه ای برای خانم سارا نجیمی وکیل دادگستری و متصدی کانال تلگرامی پندار در خصوص موضوع شکایت از ایشان بخاطر اظهاراتش در تلگرام ارسال کرد.

درباره شکایت کانون وکلا از یک وکیل به خاطر اظهاراتش در تلگرام

وکیل ملت: حمید توسلی جوایه ای برای خانم سارا نجیمی وکیل دادگستری و متصدی کانال تلگرامی پندار در خصوص موضوع شکایت از ایشان بخاطر اظهاراتش در تلگرام ارسال کرد.
درباره شکایت کانون وکلا از یک وکیل به خاطر اظهاراتش در تلگرام

قرآن