دخترانی که دربرابر دوربین گوشی 5 جوان هدف آزار و اذیت قرار گرفتند

دخترانی که دربرابر دوربین گوشی 5 جوان هدف آزار و اذیت قرار گرفتند
رکنا: 5 پسر شرور پس از اعتماد سازی نزد طعمه های تلگرامی شان آنها را به خانه های مجردی کشانده و با اجرای اقدام شیطانی شان در برابر دوربین گوشی موبایلشان دست به اخاذی و آزار و اذیت دختران جوان می کردند.
به گزارش گروه آرشیو رکنا: چندی پیش دختری با حضور در پلیس آگاهی شهر شیروان ادعا کرد که از سوی اعضای باندی اغفال شده و مورد اذیت و آزار قرار گرفته است. همزمان با شکایت این دختر جوان و ادامه تحقیقات معلوم شد او در تلگرام با پسری آشنا شده و پس از دوستی اینترنتی، پسر جوان از او می خواهد در یکی از محله های …

دخترانی که دربرابر دوربین گوشی 5 جوان هدف آزار و اذیت قرار گرفتند

رکنا: 5 پسر شرور پس از اعتماد سازی نزد طعمه های تلگرامی شان آنها را به خانه های مجردی کشانده و با اجرای اقدام شیطانی شان در برابر دوربین گوشی موبایلشان دست به اخاذی و آزار و اذیت دختران جوان می کردند.
به گزارش گروه آرشیو رکنا: چندی پیش دختری با حضور در پلیس آگاهی شهر شیروان ادعا کرد که از سوی اعضای باندی اغفال شده و مورد اذیت و آزار قرار گرفته است. همزمان با شکایت این دختر جوان و ادامه تحقیقات معلوم شد او در تلگرام با پسری آشنا شده و پس از دوستی اینترنتی، پسر جوان از او می خواهد در یکی از محله های …
دخترانی که دربرابر دوربین گوشی 5 جوان هدف آزار و اذیت قرار گرفتند

هنر