دادگاهی در آلمان یک ایرانی را به اتهام جاسوسی از منافقین به زندان محکوم کرد

دادگاهی در آلمان یک ایرانی را به اتهام جاسوسی از منافقین به زندان محکوم کرد
رکنا: خبرگزاری آلمان اعلام کرد که دادگاه برلین برای یک ایرانی به اتهام آنچه جاسوسی از منافقین خوانده شده حکم زندان صادر کرد.
خبرگزاری آلمان در گزارشی از حکم دادگاه ایالتی برلین برای آنچه که یک جاسوس ایران خوانده شده خبر داد.دادگاه برلین این فرد را به دو سال و 4 ماه زندان محکوم کرد.
در حکم دادگاه برلین ادعا شده است که متهم ایرانی 32 ساله ماه ​ها علیه منافقین در آلمان اطلاعات جمع آوری می کرده است. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
برای دیدن حوادث روز کلیک کنید.

دادگاهی در آلمان یک ایرانی را به اتهام جاسوسی از منافقین به زندان محکوم کرد

رکنا: خبرگزاری آلمان اعلام کرد که دادگاه برلین برای یک ایرانی به اتهام آنچه جاسوسی از منافقین خوانده شده حکم زندان صادر کرد.
خبرگزاری آلمان در گزارشی از حکم دادگاه ایالتی برلین برای آنچه که یک جاسوس ایران خوانده شده خبر داد.دادگاه برلین این فرد را به دو سال و 4 ماه زندان محکوم کرد.
در حکم دادگاه برلین ادعا شده است که متهم ایرانی 32 ساله ماه ​ها علیه منافقین در آلمان اطلاعات جمع آوری می کرده است. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
برای دیدن حوادث روز کلیک کنید.
دادگاهی در آلمان یک ایرانی را به اتهام جاسوسی از منافقین به زندان محکوم کرد

تکنولوژی جدید