خدمات متقابل تلگرام و انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران به یکدیگر

اختصاصی سوما نیوز – به قلم قاسم خوش سیما؛ به طور معمول قسمت اعظمی از دیالوگهای روزه مره مردم کشورمان در استعمار نوین و نامحسوسی به نام ” اپلیکیشن تلگرام ” قرار گرفته است. استعمار خاموشی که چنان بر سرزمین بزرگ اطلاعات شخصی مان چنبره انداخته، گویی هرگز گریزی از آن نخواهد بود و معلوم نیست انتهای این جاده ی مخوف و مشکوک به کدامین افق ختم خواهد گردید.
اما آنچه از شواهد امر پیداست سرزمین اطلاعات شخصی مان به حیاط خلوت و مستعمره ارزانی برای برخی کمپانی ها و سرویس های خبری دنیا تبدیل شده که هیچ شناختی از آن …

free download movie

سپهر نیوز