حمایت از شبکه های اجتماعی داخلی برای جایگزینی تلگرام

حمایت از شبکه های اجتماعی داخلی برای جایگزینی تلگرام
به گزارش قم پرس به نقل از جماران
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: با پیگیری هایی که توسط مسئولان ذیربط در حال انجام است از شبکه های اجتماعی داخلی حمایت بیشتری به عمل خواهد آمد به گونه ای که بتوانند جایگزین تلگرام شوند.
به گزارش جماران، عبدالصمد خرم آبادی روزچهارشنبه درحاشیه همایش حقوق بشر اسلامی درمحل سالن همایش های بین المللی صدا و سیما در جمع خبرنگاران درخصوص آخرین وضعیت فیلترینگ تلگرام گفت: ما ناگزیر هستیم برای تحقق شبکه ملی داخل کشور یک روزی از شبکه های اجتماعی خارجی دل …

حمایت از شبکه های اجتماعی داخلی برای جایگزینی تلگرام

به گزارش قم پرس به نقل از جماران
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: با پیگیری هایی که توسط مسئولان ذیربط در حال انجام است از شبکه های اجتماعی داخلی حمایت بیشتری به عمل خواهد آمد به گونه ای که بتوانند جایگزین تلگرام شوند.
به گزارش جماران، عبدالصمد خرم آبادی روزچهارشنبه درحاشیه همایش حقوق بشر اسلامی درمحل سالن همایش های بین المللی صدا و سیما در جمع خبرنگاران درخصوص آخرین وضعیت فیلترینگ تلگرام گفت: ما ناگزیر هستیم برای تحقق شبکه ملی داخل کشور یک روزی از شبکه های اجتماعی خارجی دل …
حمایت از شبکه های اجتماعی داخلی برای جایگزینی تلگرام

اتومبیل