حل خطای Phone Number Flood در تلگرام +آموزش

اخیرا کاربران تلگرامی پس از نصب مجدد تلگرام بر روی گوشی های خود با خطای «Phone Number Flood» مواجه می شوند.
این خطا از ثبت نام جدید شما در این پیام رسان جلوگیری می کند چون شماره شما را «اسپم» شده در نظر می گیرد.
شرکت تلگرام اعلام کرده که این خطا به صورت خود به خود پس از چند روز حل می شود ولی اگر دلتان می خواهد همین امروز این مشکل حل شود، می توانید با ما همراه شوید.
ترفند تغییر شماره تلفن به شما کمک می کند از شر این خطا رها شوید. برای این کار دو راه دارید یا از یک سیم کارت جدید استفاده کنید و یا با …

مرجع سلامتی

مد روز