جولان کلاهبرداران در شبکه های اجتماعی/شگردهای هک تلگرام

جولان کلاهبرداران در شبکه های اجتماعی/شگردهای هک تلگرام”>
تجارت نیوز: ارائه دهندگان خدمات موبایل و کامپیوتر از تقاضای قابل توجه مراجعانی خبر می دهند که به دنبال هک و دسترسی به تلگرام آشنایانشان هستند. پدیده ای که متاسفانه رواج آن را در آگهی های متعدد فروش نرم افزار هک تلگرام می توان دید؛ اما آیا تلگرام قابل نفوذ است؟
«آیا به همسرتان شک دارید؟»، «آیا می خواهید بدانید نامزدتان با چه کسانی ارتباط دارد؟»، «می خواهید فرزندان را در تلگرام کنترل کنید» … اینها پیشنهادهای جذاب برای فروش «نرم افزار هک …

عکس های داغ جدید

شبکه خانگی