جلسه امروز شورای نگهبان با حضور لاریجانی برگزار شد/ تأکید دو طرف بر تعامل بیشتر در رسیدگی به مصوبات

جلسه امروز شورای نگهبان با حضور لاریجانی برگزار شد/ تأکید دو طرف بر تعامل بیشتر در رسیدگی به مصوبات
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری فارس، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در کانال تلگرام خود مطرح کرد: جلسه امروز شورای نگهبان ۲۰ مرداد ۹۵ برای یررسی لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور برگزار و مقرر شد با توجه به اصلاحات به عمل آمده، اعضا در جلسات آتی شورا وارد رسیدگی ماهوی بندها و مواد مصوبه […]

جلسه امروز شورای نگهبان با حضور لاریجانی برگزار شد/ تأکید دو طرف بر تعامل بیشتر در رسیدگی به مصوبات

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری فارس، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در کانال تلگرام خود مطرح کرد: جلسه امروز شورای نگهبان ۲۰ مرداد ۹۵ برای یررسی لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور برگزار و مقرر شد با توجه به اصلاحات به عمل آمده، اعضا در جلسات آتی شورا وارد رسیدگی ماهوی بندها و مواد مصوبه […]
جلسه امروز شورای نگهبان با حضور لاریجانی برگزار شد/ تأکید دو طرف بر تعامل بیشتر در رسیدگی به مصوبات