توضیحات واعظی درباره مذاکره ورود مسترکارت به ایران

توضیحات واعظی درباره مذاکره ورود مسترکارت به ایران
وزیر ارتباطات با بیان اینکه مذاکره ای برای مسترکارت انجام نشده است، گفت: بنده از اینکه سرور تلگرام به ایران انتقال یابد مطلع نیستم.

توضیحات واعظی درباره مذاکره ورود مسترکارت به ایران

وزیر ارتباطات با بیان اینکه مذاکره ای برای مسترکارت انجام نشده است، گفت: بنده از اینکه سرور تلگرام به ایران انتقال یابد مطلع نیستم.
توضیحات واعظی درباره مذاکره ورود مسترکارت به ایران

اسکای نیوز