توصیه تلگرام برای جلوگیری از هک شدن

توصیه تلگرام برای جلوگیری از هک شدن
فناوری/
شرکت تلگرام برای افزایش امنیت محیط این شبکه پیام رسان توصیه به استفاده از کلمه عبور علاوه بر وارد کردن کد ارسالی از طریق سامانه اس ام اس کرد.
به گزارش آوینی نیوز ، بعد از انتشار خبر هک شدن ۱۵ میلیون شماره تلفن کاربر ایرانی در شبکه تلگرام، کارشناسان امنیتی گفتند: علت آن به ضعف تلگرام در استفاده از پیام های متنی SMS به هنگام فعال شدن یک وسیله جدید به این سامانه بر می گردد.
یعنی زمانیکه کاربر می خواهد تلگرام را بر روی گوشی جدید خود نصب کند، این شرکت با فرستان کد از طریق سامانه SMS فرآیند …

توصیه تلگرام برای جلوگیری از هک شدن

فناوری/
شرکت تلگرام برای افزایش امنیت محیط این شبکه پیام رسان توصیه به استفاده از کلمه عبور علاوه بر وارد کردن کد ارسالی از طریق سامانه اس ام اس کرد.
به گزارش آوینی نیوز ، بعد از انتشار خبر هک شدن ۱۵ میلیون شماره تلفن کاربر ایرانی در شبکه تلگرام، کارشناسان امنیتی گفتند: علت آن به ضعف تلگرام در استفاده از پیام های متنی SMS به هنگام فعال شدن یک وسیله جدید به این سامانه بر می گردد.
یعنی زمانیکه کاربر می خواهد تلگرام را بر روی گوشی جدید خود نصب کند، این شرکت با فرستان کد از طریق سامانه SMS فرآیند …
توصیه تلگرام برای جلوگیری از هک شدن

اتوبیوگرافی