تلگرام 60 درصد پهنای باند اینترنت ایران را می بلعد

تلگرام 60 درصد پهنای باند اینترنت ایران را می بلعد
فرهنگیان نیوز – تدبیر https://telegram.me/edufarhangian :
محمدحسن انتظاری
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به آمار بیان شده از سوی دبیر این شورا، گفت: 60 درصد پهنای باند کشور به مصرف تگلرام می رسد که رقم بالایی است؛ وقتی چنین پهنای باندی در اختیار تلگرام قرار می گیرد بنابراین باید توجه مسئولین به عرصه جلب شود.
مهندس محمدحسن انتظاری در سومین همایش ملی فصل وصل در مشهد مقدس در خصوص تبدیل شدن ایران به قدرت سایبری، اظهار داشت: سیاست کلان کشور در زمینه فضای مجازی، تبدیل شدن به قدرت سایبری با توان …

تلگرام 60 درصد پهنای باند اینترنت ایران را می بلعد

فرهنگیان نیوز – تدبیر https://telegram.me/edufarhangian :
محمدحسن انتظاری
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به آمار بیان شده از سوی دبیر این شورا، گفت: 60 درصد پهنای باند کشور به مصرف تگلرام می رسد که رقم بالایی است؛ وقتی چنین پهنای باندی در اختیار تلگرام قرار می گیرد بنابراین باید توجه مسئولین به عرصه جلب شود.
مهندس محمدحسن انتظاری در سومین همایش ملی فصل وصل در مشهد مقدس در خصوص تبدیل شدن ایران به قدرت سایبری، اظهار داشت: سیاست کلان کشور در زمینه فضای مجازی، تبدیل شدن به قدرت سایبری با توان …
تلگرام 60 درصد پهنای باند اینترنت ایران را می بلعد

خبرگذاری خوزستان