تلگرام ۱۵ میلیون ایرانی هک شد

تلگرام ۱۵ میلیون ایرانی هک شد
بر اثر این حمله که به گفته ی رویترز امسال رخ داده و تاکنون گزارش داده نشده، تلفن های تماس فعالان، روزنامه نگاران و افراد دیگر در جایگاه های حساس در ایران بدست هکرها افتاده است.

تلگرام ۱۵ میلیون ایرانی هک شد

بر اثر این حمله که به گفته ی رویترز امسال رخ داده و تاکنون گزارش داده نشده، تلفن های تماس فعالان، روزنامه نگاران و افراد دیگر در جایگاه های حساس در ایران بدست هکرها افتاده است.
تلگرام ۱۵ میلیون ایرانی هک شد

ایرانی