تلگرام و کمیته ای که با افکار عمومی صادق نیست

پدر و مادری می خواهند برای فرزند نوجوانشان گوشی هوشمند خریداری کنند و می دانند فرزند آنها هم قاعدتا یک کاربر جدید همین شبکه های اجتماعی خواهد شد.

اخبار دنیای تکنولوژی

مرجع توریسم