تلگرام و اینستاگرام بانک سینا فعال شد

تلگرام و اینستاگرام بانک سینا فعال شد
با هدف بهره گیری از قابلیتها و ظرفیت شبکه های اجتماعی در جهت ارتباط بهتر با هموطنان و معرفی سریع و بهینه خدمات، کانال رسمی بانک سینا در تلگرام و صفحه این بانک در اینستاگرام راه اندازی شد.

تلگرام و اینستاگرام بانک سینا فعال شد

با هدف بهره گیری از قابلیتها و ظرفیت شبکه های اجتماعی در جهت ارتباط بهتر با هموطنان و معرفی سریع و بهینه خدمات، کانال رسمی بانک سینا در تلگرام و صفحه این بانک در اینستاگرام راه اندازی شد.
تلگرام و اینستاگرام بانک سینا فعال شد

کتابخانه فرهنگ