تلگرام و افسانه ای به نام «زوال فیسبوک»

این روزها، به ویژه در ایران صحبت های زیادی مبنی بر افول فیس بوک و کاهش ضریب نفوذ آن شنیده می شود. با رواج نرم افزارهای ارتباطی مانند تلگرام و واتس آپ و فراگیر شدن استفاده از تلفن های هوشمند، بسیاری از کسانی که تا پیش از این فیسبوک را به عنوان ابزار ارتباط خود با دوستان و اطرافیان خود انتخاب کرده و ضمن صرف زمان زیاد برای گشت و گذار در آن، رویدادها، احساسات و اندیشه های خود را از طریق آن با اطرافیان خود به اشتراک می گذاشتند، دیگر میل چندانی به استفاده از این شبکۀ اجتماعی ندارند. اما پرسش اساسی اینجا است که آی

سپهر نیوز

ترانه