تلگرام هک شد؛ شماره تلفن و چت های 15 میلیون کاربر ایرانی لو رفت

تلگرام هک شد؛ شماره تلفن و چت های 15 میلیون کاربر ایرانی لو رفت
کارشناسان می گویند آسیب پذیری تلگرام در زمان ارسال پیامک فعال سازی پدیدار می شود. زمانیکه کاربران از تلفن همراه جدیدی وارد تلگرام می شوند، این کمپانی کد امنیتی را از طریق پیامک برای آن ها ارسال می کند. این پیامک که از طریق اپراتورهای تلفن همراه که ارسال می شود، توسط هکرها می تواند ردیابی شود.

تلگرام هک شد؛ شماره تلفن و چت های 15 میلیون کاربر ایرانی لو رفت

کارشناسان می گویند آسیب پذیری تلگرام در زمان ارسال پیامک فعال سازی پدیدار می شود. زمانیکه کاربران از تلفن همراه جدیدی وارد تلگرام می شوند، این کمپانی کد امنیتی را از طریق پیامک برای آن ها ارسال می کند. این پیامک که از طریق اپراتورهای تلفن همراه که ارسال می شود، توسط هکرها می تواند ردیابی شود.
تلگرام هک شد؛ شماره تلفن و چت های 15 میلیون کاربر ایرانی لو رفت

اخبار کارگران