تلگرام: هکرها تنها به تعدادی از اطلاعات عمومی دسترسی پیدا کرده اند، نگران نباشید!

تلگرام: هکرها تنها به تعدادی از اطلاعات عمومی دسترسی پیدا کرده اند، نگران نباشید!
صبح امروز در خبری که از سوی خبرگزاری رویترز منتشر شد دیدیم که تعدادی از هکرهای ناشناس ایرانی توانسته اند با دست یابی به منابع برنامه پیام رسان تلگرام به اطلاعات شخصی 15 میلیون کاربر کشور دسترسی پیدا کنند. براساس اطلاعات منتشر شده از سوی رویترز این گروه از هکرها که خود را با نام Rocket Kitty معرفی کرده اند توانسته اند با دستیابی به حساب 15 میلیون کاربر ایرانی، تلگرام را به دردسر بیاندازد. اما تلگرام ساعتی پیش در بیانه ای رسمی نسبت به انتشار این خبرها واکنش نشان داد.

تلگرام ساعتی پیش در بیانه ای که …

تلگرام: هکرها تنها به تعدادی از اطلاعات عمومی دسترسی پیدا کرده اند، نگران نباشید!

صبح امروز در خبری که از سوی خبرگزاری رویترز منتشر شد دیدیم که تعدادی از هکرهای ناشناس ایرانی توانسته اند با دست یابی به منابع برنامه پیام رسان تلگرام به اطلاعات شخصی 15 میلیون کاربر کشور دسترسی پیدا کنند. براساس اطلاعات منتشر شده از سوی رویترز این گروه از هکرها که خود را با نام Rocket Kitty معرفی کرده اند توانسته اند با دستیابی به حساب 15 میلیون کاربر ایرانی، تلگرام را به دردسر بیاندازد. اما تلگرام ساعتی پیش در بیانه ای رسمی نسبت به انتشار این خبرها واکنش نشان داد.

تلگرام ساعتی پیش در بیانه ای که …
تلگرام: هکرها تنها به تعدادی از اطلاعات عمومی دسترسی پیدا کرده اند، نگران نباشید!

موزیک جوان