تلگرام های ریو 2016 – مستقیم از پایتخت ورزش جهان

تلگرام های ریو 2016 – مستقیم از پایتخت ورزش جهان
به گزارش “ورزش سه” ، اگرچه که مدال برنز ساعت آخر سعید عبدولی کمی بر این زخم مرهم گذاشت. درست همزمان با حال بد ما، مردم جامائیکا سر از پا نمی شناختند؛ آنها در فاصله ای کوتاه سه مدال گرفتند تا در جدول کنار ایران قرار بگیرند.

این المپیک زیبای ماست:
این خبر به روز رسانی می شود
رکورد افسانه ای مایکل جانسون شکسته شد
وید فن نیکرک از آفریقای جنوبی رکوردی را شکست که 17 سال قدمت داشت. این ورزشکار شگفت انگیز نخستین کسی ست که هم صد متر را زیر 10 ثانیه دویده، هم دویست متر را زیر 20 ثانیه، و هم 400 متر را …

تلگرام های ریو 2016 – مستقیم از پایتخت ورزش جهان

به گزارش “ورزش سه” ، اگرچه که مدال برنز ساعت آخر سعید عبدولی کمی بر این زخم مرهم گذاشت. درست همزمان با حال بد ما، مردم جامائیکا سر از پا نمی شناختند؛ آنها در فاصله ای کوتاه سه مدال گرفتند تا در جدول کنار ایران قرار بگیرند.

این المپیک زیبای ماست:
این خبر به روز رسانی می شود
رکورد افسانه ای مایکل جانسون شکسته شد
وید فن نیکرک از آفریقای جنوبی رکوردی را شکست که 17 سال قدمت داشت. این ورزشکار شگفت انگیز نخستین کسی ست که هم صد متر را زیر 10 ثانیه دویده، هم دویست متر را زیر 20 ثانیه، و هم 400 متر را …
تلگرام های ریو 2016 – مستقیم از پایتخت ورزش جهان

آلرژی و تغذیه