تلگرام صدر نشین جرایم موبایلی است

تلگرام صدر نشین جرایم موبایلی است
میهن امروز -رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی گیلان از افزایش 17 درصدی کشف جرایم سایبری در گیلان خبر داد و افزود: هتک حیثیت و نشر اکاذیب با 48درصد صدرنشین جدول جرایم سایبری استان گیلان است.
سرهنگ ایرج محمدخانی با تاکید بر اینکه مزاحمت اینترنتی با 20 درصد، برداشت غیر مجاز اینترنتی از حسابهای بانکی با 14 درصد، تهدید و اخاذی با 7 درصد و سرقت و کلاهبرداری با رایانه با 5 درصد جرایم اصلی سایبری را تشکیل می دهند افزود: در جرایم هتک حیثیت و نشر اکاذیب نسبت به سال گذشته رشد 147درصدی داشته ایم.
وی با اشاره به …

تلگرام صدر نشین جرایم موبایلی است

میهن امروز -رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی گیلان از افزایش 17 درصدی کشف جرایم سایبری در گیلان خبر داد و افزود: هتک حیثیت و نشر اکاذیب با 48درصد صدرنشین جدول جرایم سایبری استان گیلان است.
سرهنگ ایرج محمدخانی با تاکید بر اینکه مزاحمت اینترنتی با 20 درصد، برداشت غیر مجاز اینترنتی از حسابهای بانکی با 14 درصد، تهدید و اخاذی با 7 درصد و سرقت و کلاهبرداری با رایانه با 5 درصد جرایم اصلی سایبری را تشکیل می دهند افزود: در جرایم هتک حیثیت و نشر اکاذیب نسبت به سال گذشته رشد 147درصدی داشته ایم.
وی با اشاره به …
تلگرام صدر نشین جرایم موبایلی است

ورزشی