تلگرام سرورش را به ایران منتقل نکند از رقابت خارج می شود/تجربه شبکه هایی که هم فیلتر نشدند هم حذف شدند

عضو کارگروه فیلترینگ با بیان اینکه به وابستگی مردم به تلگرام توجه داریم، گفت:اما اگر تلگرام به خواسته موجه ایران تمکین نکند به سرنوشت شبکه هایی که هم فیلتر نشدند و هم حذف شدند دچار می شود که تاکنون تلگرام تا حدی به خواسته های ایران توجه کرده است.

دانلود آهنگ جدید

قرآن