تلگرام، فیس بوک و رسانه های نوین ابزار های جدید دشمن برای تحرکات نرم علیه نظام اسلامی است

قدس آنلاین-ساحل عباسی: جنگ نرم اولین گزینه دشمن برای رویارویی با جمهوری اسلامی ایران نبود بلکه دشمن با استفاده از روشهای سخت و خشن در پی سرنگونی نظام اسلامی بود که با تدبیر و درایت امام خمینی(ره) ناکام ماند. رسانه ها و فناوریهای نوین ارتباطی و گوشی همراهی که آدمی را به کل جهان وصل می کند ابزار دشمن برای مقابله با جمهوری اسلامی شده است.

سپهر نیوز

خبر اسلامی