تلاش یک جریان خاص برای شوک انتخاباتی با خبرسازی درباره فیلتر تلگرام

خبرنامه دانشجویان ایران: حاشیه های انتخابات هفتم اسنفدماه به «تلگرام» نیز گره خورد.
خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران» کسب اطلاع کرد، یک جریان خاص با هدف تاثیر گذاری بر انتخابات و شوک تبلیغاتی، در حال تدارک برای خبرسازی در مورد فیلتر نرم افزار “تلگرام” در کشور است.
این جریان قصد دارد اینگونه وانمود کند که برخی دستگاهها و ارگان ها قصد دارند “تلگرام” را در روز های پنج شنبه و جمعه این هفته در زمان انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی فیلتر کنند و با این حربه، شوک اجتماعی به نفع …

خرم خبر

فستیوال فیلم