تسریع ارسال آثار با راه اندازی ربات برای جشنواره مشارکت گردشگری

تسریع ارسال آثار با راه اندازی ربات برای جشنواره مشارکت گردشگری
دبیر سومین جشنواره مشارکت ملی گردشگری از راه اندازی ربات شبکه اجتماعی تلگرام به منظور تسریع در ارسال و دریافت آثار گردشگری خبر داد.
به گزارش گروه فرهنگی آنا و به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محمد علی فیاضی مدیر کل دفتر توافق های ملی گردشگری و دبیر سومین جشنواره مشارکت ملی گردشگری گفت: ربات تلگرامی جشنواره از بخش هایی شامل «درباره جشنواره»، «جوایز جشنواره»، «قوانین و شرایط»، «تاریخ های مهم»، «ارتباط با جشنواره»، «ارسال آثار» و «تماس با ما» تشکیل شده و …

تسریع ارسال آثار با راه اندازی ربات برای جشنواره مشارکت گردشگری

دبیر سومین جشنواره مشارکت ملی گردشگری از راه اندازی ربات شبکه اجتماعی تلگرام به منظور تسریع در ارسال و دریافت آثار گردشگری خبر داد.
به گزارش گروه فرهنگی آنا و به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محمد علی فیاضی مدیر کل دفتر توافق های ملی گردشگری و دبیر سومین جشنواره مشارکت ملی گردشگری گفت: ربات تلگرامی جشنواره از بخش هایی شامل «درباره جشنواره»، «جوایز جشنواره»، «قوانین و شرایط»، «تاریخ های مهم»، «ارتباط با جشنواره»، «ارسال آثار» و «تماس با ما» تشکیل شده و …
تسریع ارسال آثار با راه اندازی ربات برای جشنواره مشارکت گردشگری

دانلود فیلم خارجی