تروریست های داعش قادر به طراحی برنامه مخابراتی خاص خود هستند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «پاول دورف» بنیانگذار تلگرام برای مکاتبات الکترونیکی، ضمن گفتگو با کانال اس بی اس گفت: تروریست های گروه داعش قادرند برای مکاتباتشان در عرض یک ماه ابزار جدیدی بسازند.
به گفته وی، داعش قادر است در عرض یک ماه یا حدود یک ماه برنامه طراحی کند. دنیای تکنولوژی، گسترده است و کسی نمی تواند آن را متوقف سازد.
گفتگو با پاول دورف در رابطه با استفاده تروریست ها از برنامه های الکترونیکی برای مکاتبات محرمانه آنها انجام گرفته است. پیشتر آژانس های مختلف امنیتی راجع به نگرانی هایشان …

اخبار دنیای دیجیتال