ترفند ارسال به خودی در تلگرام

ترفند ارسال به خودی در تلگرام
جوان؛ شاید برای شما هم اتفاق بیفتد که یک پک استیکر دانلود کنید و قصد داشته باشید محتویات پک را چک کنید تا ببینید که مناسب مخاطبان شما هست یا نه، شاید هم بخواهید ویدئو آپلود کنید، ولی سابقه داشته که ویدئوی آپلودشده بدون صدا باشد یا اصلا پخش نشود! پس بهتر است ابتدا در محلی آپلودش کنید که بقیه نمی بینند! علاوه بر آن، اگر شما هم مثل من همیشه نکات مهمی را که در طول روز به آنها نیاز دارید جایی یادداشت می کنید تا سرفرصت آنها را طبق لیست انجام دهید، با استفاده از این ترفند می توانید یک دفترچه یادداشت خصوصی …

ترفند ارسال به خودی در تلگرام

جوان؛ شاید برای شما هم اتفاق بیفتد که یک پک استیکر دانلود کنید و قصد داشته باشید محتویات پک را چک کنید تا ببینید که مناسب مخاطبان شما هست یا نه، شاید هم بخواهید ویدئو آپلود کنید، ولی سابقه داشته که ویدئوی آپلودشده بدون صدا باشد یا اصلا پخش نشود! پس بهتر است ابتدا در محلی آپلودش کنید که بقیه نمی بینند! علاوه بر آن، اگر شما هم مثل من همیشه نکات مهمی را که در طول روز به آنها نیاز دارید جایی یادداشت می کنید تا سرفرصت آنها را طبق لیست انجام دهید، با استفاده از این ترفند می توانید یک دفترچه یادداشت خصوصی …
ترفند ارسال به خودی در تلگرام

موزیک سرا